award 2016

ในปี 2559 นี้ Studio เล็กที่สุดในโลกของเรา ได้รับข่าวดี
หนังสือภาพที่เราทำได้รับรางวัลรางวัลถึง 2 เรื่องคือ
1 เรื่อง “ขึ้นอย่างไรนะ”  เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็ก 3-5 ขวบ
2 เรื่อง “นํ้าและอากาศ คุณค่าแห่งชีวิต” (ผู้แต่ง คุณธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์)

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดหนังสือดีเด่น
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2559 / 2016
และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และภูมิใจมากที่สุดอีกครั้งในชีวิตการทำงานหนังสือเด็ก
หนังสือทุกเล่มที่เราตั้งใจทำให้นักอ่าน เมื่อสำเร็จออกมาเป็นรูปเล่ม ภูมิใจทุกครั้งไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ก็ตาม
จะตั้งใจทำงานต่อไป รางวัลถือเป็นกำลังใจที่ดีมากอย่างหนึ่งที่ให้เราเดินต่อไปเรื่อยๆ
ขอบคุณพี่แต้ว ครูชีวัน ครูอาจารย์ พี่ๆน้องๆ คนทำหนังสือเด็กที่ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้
มาจนทุกวันนี้และอีกต่อๆ ไป รวมทั้งนักอ่านตัวน้อย และผู้ใหญ่หัวใจเด็กทุกคน
ขอให้มีความสุขทุกคนค่ะขอบคุณภาพถ่ายจาก สพฐ. ค่ะ


ขอบคุณบรรณาธิการ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก 
ที่ตั้งใจดูแล ร่วมปรับแก้กันจนออกมาสำเร็จเป็นรูปเล่ม
ข้าวตู ชัชนันท์ ประสพวงศ์

ป้ากุล รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์
หนึ่งในคณะกรรมการการประกวดหนังสือดีเด่นครั้งนี้ค่ะ

บรรณาธิการหนังสือ เรื่อง “นํ้าและอากาศ คุณค่าแห่งชีวิต”
คุณสิทธิพงศ์ ธรรเที่ยงธรรม สำนักพิมพ์ อักษร สมาร์ท
นักเขียนและทีมงาน ที่ได้เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสนพ อมรินทร์พริ้นติ้งฯ
ขอบคุณภาพถ่ายจากทีมงานแพรวเพื่อนเด็กค่ะ

อ. ชนิศา หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น
ขอบคุณภาพถ่ายจากอาจารย์ชนิศาค่ะ


หนังสือจากแพรวเพื่อนเด็ก ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


บู้ทของ สวทช. มี ปูลมร่าเริง ลูกอ๊อดตามหาแม่ และ ข้าวหอมมะลิ ที่เราทำ
ยังมีขายอยู่นะจ๊ะ


รางวัลที่ภูมิใจ ได้รับจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ เป็นครั้งที่ 3
รวม 4 เรื่อง ตั้งแต่ เค้าโมงหลบมุม สี่สหายตะลุยสวนสนุก 
ขึ้นอย่างไรนะ และ นํ้าและอากาศ คุณค่าแห่งชีวิต 

อีกสักรูป
 ขอบคุณภาพถ่ายจากทีมงานแพรวเพื่อนเด็กค่ะ

Comments