A W A R D S

2018
- รางวัลชมเชย การประกวดหนังสือดีเด่น 
  โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พ.ศ. 2561
  SILVER AWARD The Bangkok International Book Fair 2018

2016
- รางวัลชมเชย การประกวดหนังสือดีเด่น 
  โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พ.ศ. 2559
  SILVER AWARD The Bangkok International Book Fair 2016


นํ้าและอากาศ คุณค่าแห่งชีวิต
- รางวัลชมเชย การประกวดหนังสือดีเด่น (วาดภาพประกอบ) 
  โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พ.ศ. 2559
  SILVER AWARD The Bangkok International Book Fair  2016 


2008
- รางวัลชมเชย รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 5  พ.ศ. 2551
  RAKLUK SILVER AWARD Best Quality for Family 2008
2007
- รางวัลชมเชย ประเภท หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก
  โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  พ.ศ. 2550
  SILVER AWARD The Bangkok International Book Fair 2007 


2006
- รางวัลชมเชย รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 4  พ.ศ. 2549
  RAKLUK SILVER AWARD Best Quality for Family 2006

- ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 108 หนังสือดี โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

2004
ลูกเจี๊ยบ 5 ตัว
- รางวัลดีเด่น รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2547
  RAKLUK GOLD AWARD Best Quality for Family 2004

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือดีสำหรับเด็กเล็กในโครงการหนังสือเล่มแรก BookStart 
- ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 108 หนังสือดี โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


2003
- รางวัลชมเชย รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546
  RAKLUK SILVER AWARD Best Quality for Family 2003

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือดีสำหรับเด็กเล็กในโครงการหนังสือเล่มแรก BookStart พ.ศ. 2552 


1997 
- รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2540
SILVER AWARD The Bangkok International Book Fair 1997


..................................................................................

*2009
อาบนํ้าด้วยกันนะ 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือดีสำหรับเด็กเล็ก ในโครงการหนังสือเล่มแรก BookStart  ปี พ.ศ. 2552

*2010
แม่จ๋าอยู่ไหน
ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือดีสำหรับเด็กเล็ก 6 เดือน - 6 ปี  ในโครงการหนังสือเล่มแรก BookStart ปี พ.ศ. 2553

*2012
อ๊ะ..อ๊ะ..อย่าตื่นสายนะ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือดีสำหรับเด็กเล็ก 6 เดือน - 6 ปี ในโครงการหนังสือเล่มแรก BookStart ปี พ.ศ. 2555

*2012
จุ๊...จุ๊...ล้างมือก่อนนะ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือดีสำหรับเด็กเล็ก 6 เดือน - 6 ปี ในโครงการหนังสือเล่มแรก BookStart ปี พ.ศ. 2555

*2015
ไม่ใช่ของเรา คืนเขาไปนะ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือดีสำหรับเด็กเล็ก 6 เดือน - 6 ปี ในโครงการหนังสือเล่มแรก BookStart ปี พ.ศ. 2558

Prize

Comments