แม่จ๋าอยู่ไหน

Mommy, Where are you?
บรรณาธิการ : อนุสรา ดีไหว้
เรื่องและภาพ : วชิราวรรณ ทับเสือ, กฤษณะ กาญจนาภา
สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก

ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือดีสำหรับเด็กเล็ก 6 เดือน - 6 ปี 
ในโครงการหนังสือเล่มแรก BookStart ปี พ.ศ. 2553


หนังสือภาพเล่มนี้ อยากให้แม่กับลูกได้ซึมซับความรักระหว่างกันและกันด้วยการสัมผัส
การกอด การหอม แม่สัตว์ทุกตัวต่างก็มีวิธีแสดงความรักกับลูกแตกต่างกันไป 

หนังสือภาพ จะช่วยให้เด็กได้ซึมซับศิลปะ เพราะศิลปะจะช่วยกล่อมเกลา
ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจอ่อนโยน
จึงเลือกใช้สีนํ้าให้ดูสะอาด สบายตา วาดภาพสัตว์ให้มีลักษณะกึ่งเหมือนจริง
ให้เด็กฝึกสังเกตลักษณะของสัตว์แต่ละชนิด มีทั้งตัวใหญ่ ตัวเล็ก
เพื่อให้เด็กได้สะสมเป็นคลังภาพ เมื่อเขาได้เห็นและเปรียบเทียบกับของจริง


มีการแทรกเรื่องจำนวนนับ แต่ก็ไม่ได้เน้นอะไรมาก

คุณแม่หลายท่านเล่าให้ฟังว่า พอถึงภาพของตัวละครเด็กเล็กที่ร้องเรียกหาแม่
แล้วแม่ก็มากอด เขาจะเลียนแบบภาพ ด้วยการกอดแม่ให้แน่นขึ้น!

อยากให้หนังสือภาพ “แม่จ๋าอยู่ไหน” เล่มนี้ สร้างความเพลิดเพลินทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ได้กอดกันอย่างมีความสุข

(อยากจะบอกว่า หนังสือนิทานภาพเหมาะกับคนทุกวัยจ้ะ)
 


ต้นฉบับสีนํ้าบนกระดาษ Arche


เทียบภาพต้นฉบับกับงานพิมพ์จริง สีค่อนข้างใกล้เคียง แต่งานพิมพ์สีจะเบากว่า 
Texture ของความเป็นสีนํ้าหายไปบ้างเล็กน้อย

แม่จ๋าอยู่ไหน
Mommy, Where are you?
Illustrations copyright © 2010 Vachirawan Tapsua
Text copyright © 2010 Krisana Kanjanapa
Allright reserved.
Published by Amarin Printing and Publishing Public Co., Ltd.
ISBN 9789742472290

Comments