อาบนํ้าด้วยกันนะ

“Let all Take a Bath”
บรรณาธิการ : ระพีพรรณ พัฒนาเวช
เรื่องและภาพ : วชิราวรรณ ทับเสือ
สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก

ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือดีสำหรับเด็กเล็ก ในโครงการหนังสือเล่มแรก BookStart ปี พ.ศ. 2552

ได้รับคัดเลือกเป็นหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย จากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2553

เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กวัย 0-3 ปี ที่แนะนำโดยสมาคมไทสร้างสรรค์ 

หนังสือภาพเล่มนี้ ไม่ได้ต้องการจะบอกอะไรมากมาย เพียงแค่อยากจะให้เด็กๆ ได้มีความสุข 
และสนุกกับการอาบนํ้า เพราะเรื่องอาบนํ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้ใหญ่หลายคนมักจะหนักใจ
จึงเลือกวาดภาพโดยมีพื้นที่ขาวโล่ง สะอาดตา ไม่มีฉากหลังที่รกรุงรัง 

เพราะตั้งใจทำสำหรับเด็กเล็ก ที่ใช้ภาพน้อย คำน้อย เด็กเล็กมีคลังคำศัพท์อยู่น้อย 
ประสบการณ์ก็นิดเดียว เขาจะดูตัวหนังสือเป็นภาพ พร้อมกับจินตนาการจากเสียงที่ผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง
เวลาที่เราออกแบบภาพ และตัวหนังสือ ต้องให้สอดคล้องกัน และคิดถึงเด็กให้มาก







“Let all Take a Bath”
ISBN : 9742470499
Copyright by Amarin Printing and Publishing Public Co., Ltd.
Thailand@2003


Comments