สี่สหายกับต้นไม้ 100 ต้น : Step by Step

Four Buddies and 100 trees : สี่สหายกับต้นไม้ 100 ต้น

No. 15/33
ในเวลาเดียวกัน ก็ทำเล่ม 34 ไปด้วย (แต่งและวาดเอง ลำดับที่ 16)
หฤหรรษ์มากจ้ะ

ขั้นตอนการทำงาน
1 คิด Theme ของเรื่อง : ออกแบบ สื่อสารออมาเป็นภาพ
2 Sketch เล็กๆ ให้ลงตามจำนวนหน้า เล่มนี้ต้องวาดทั้งหมด 27 หน้า
3 Sketch สี ลงขนาดจริงใน Photoshop
4 Print งานออกมา Draft บนกระดาษ
5 ลงเส้นจริงบนกระดาษ
6 ลงหมึกด้วยปากกาคอแร้ง
7 แสกน เก็บฝุ่น ดูความเรียบร้อย ลงสี
8 เสร็จก็นำไปจัดอาร์ตใน Indesign

ระหว่างขั้นตอนนี้ ก็ส่งให้บรรณาธิการดู เป็นระยะๆ
เมื่อเสร็จทั้งหมด ตรวจเช็คความเรียบร้อย ก็ส่งสำนักพิมพ์เป็นขั้นตอนต่อไป

//สร้างงานออกมาจากตัวเอง มีลายมือ มีเส้นทางและวิธีของตัวเอง
//วางทฤษฎี กฏต่างๆ ไว้ข้างๆ แล้วตั้งใจทำงานตรงหน้าให้สนุก

ขอบคุณพี่แต้ว ช่วยดูคำให้สุดท้าย ท้ายที่สุดด้วยความตั้งใจ ขอบคุณจริงๆ ค่ะ
//ถ้าคิดอะไรออกอีก จะมาเขียนเพิ่มเรื่อยๆ 
ขอบคุณที่ติดตามค่ะ

ดู Sketch เล่มนี้ก่อนหน้าได้ที่นี่ค่ะ  >  Sketch สี่สหายกับต้นไม้ 100 ต้นลงหมึกกันนํ้าด้วยปากกาคอแร้ง


Sketch ใน photoshop ลงสีคร่าวๆ เพื่อดูโทนภาพ ปริ้นท์มาดราฟท์เส้นให้เรียบร้อย
ปรับแก้ลายเส้นจนกว่าจะพอใจลองลงสีนํ้า เพื่อเลือกสี 
ออกแบบแต่ละตัวละคร คิดจาก ให้ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร
เช่น เพนกวินแม่ลูกกำลังทำอะไร สิงโตอ่านอะไร

น้องสลา กำลังพับปีกเครื่องบิน
คุณกวางกำลังไปส่งสี

สิงโต เป็นนักดับเพลิง
Bigfoot กำลังทำอะไรนะ
คุณแรดกำลังย้ายบ้าน
การออกแบบตัวละครต่างๆ ควรควบคุมสีในแต่ละหน้าไม่ให้โดดออกจากกัน
 อุปกรณ์การทำงานเล่มนี้
ปากกาคอแร้ง Tachikama
หมึกกันนํ้า Noodler's Ink สี Lexington Gray
กระดาษ Renaissance แบบเรียบ

และ แรงบันดาลใจ
Comments