Picture Book ทำหนังสือภาพสำหรับเด็ก ทำอย่างไร (1)

หนังสือภาพ เล่มล่าสุด
เล่มนี้เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กเล็ก ไปถึงคนที่ชอบหนังสือภาพ
มีขั้นตอนประมาณ 9 ข้อ ในเบื้องต้นนี้จ้ะ

1 คิดโครงเรื่อง ความคิดรวบยอด แก่นของเรื่อง จะบอกอะไร
ศึกษาสิ่งที่จะทำให้เข้าใจที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะหนังสือเด็ก ไม่ใช่หนังสือเด็กๆ

2 ตั้งกลุ่มเป้าหมาย จะคุยกับใคร เด็กวัยไหน เพราะเด็กแต่ละช่วงวัย
ก็ต้องคิดเรื่องที่นำเสนอแตกต่างกัน

3 เขียน Storyboard เลือกจำนวนหน้า วัยของเด็กควรสอดคล้องกับจำนวนหน้าที่เราสื่อสาร

4 ออกแบบทุกสิ่งที่จะออกมาเป็นหนังสือภาพ เช่น
- ตัวละคร
- องค์ประกอบภาพ ในแต่ละหน้า
- เทคนิคที่เลือกใช้ เช่น การลงสี  คอลลาจ หรือ อื่นๆ
- ตัวหนังสือ อ่านง่าย มีหัว ชัดเจน ถูกต้อง
- คำ ภาษา
- ขนาดของหนังสือ เลือกขนาดให้หมาะสมกับวัยของเด็ก
ฯลฯ

5 ถ้ามีบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ในการทำหนังสือเด็ก จะช่วยทำให้หนังสือนั้นออกมาดียิ่งขึ้น
บรรณาธิการเก่งๆ สำคัญมากเลยล่ะ

6  ไม่คิดเข้าข้างตัวเอง รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ตั้งคำถามและตอบคำถามได้

7 ไม่หยุดคิด พร้อมที่จะปรับ เปลี่ยน และแก้ไขได้ตลอดเวลา

8  เปิดใจให้กว้าง รับฟังความคิดเห็นเสมอ

9 ทำใจให้สบาย และสนุก เอาล่ะ ลงมือทำได้เลยจ้ะ

อ่านต่อได้ที่นี่ค่ะ
ทำหนังสือภาพสำหรับเด็ก ทำอย่างไร (2), (3), (4)

เมื่อผ่านกระบวนการที่บอกไปข้างต้นแล้ว ไม่ลืมปริ้นท์เลย์เอาท์เท่าขนาดจริง
เพื่อดูว่าสัดส่วนเหมาะสมหรือไม่ พอใจแล้วก็ลงสีกันเลย

ขอให้มีความสุขค่ะ

Comments