Design Decode

มีโอกาสไปเล่าเรื่องภาพประกอบหนังสือเด็ก ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร บ้านของเราเอง

มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานหนังสือภาพสำหรับเด็ก
จะเล่าให้ฟังแบบคนพูดเป็นภาพว่า
หนังสือภาพหนึ่งเล่ม ต้องออกแบบด้วยเหรอ วาดรูปไม่เก่งจะทำได้ไหม
ทำไมต้องทำหนังสือภาพ ทำไมต้องใช้ให้เป็น ใช้เวลาทำนานไหม
เริ่มอย่างไร คิดเรื่องและรูปอย่างไร และอื่นๆ อีกมากมาย
อยากรู้อะไร ถ้าตอบได้จะเล่าให้ฟัง

หวังว่าจะสนุกและเป็นประโยชน์บ้างนะคะ

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558
เวลา 13:00 น. - 16:00 น.
ห้อง 603 ชั้น 6 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

โปสเตอร์ DESIGN DECODE Children's Book Illustration ออกแบบโดย ผศ.อาวิน อินทรังษี


Comments