Book design

งานออกแบบหนังสือ เลือกกินอย่างปลอดภัย ห่างไกลสารกันบูด
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์

เป็นข้อมูลเชิงวิชาการสำหรับครูเพื่อเอาไปใช้สอนเด็ก เอามาทำให้อ่านง่ายขึ้น
ไม่รู้สึกว่าหนักเกินไป เป็นงานที่แตกต่างจากที่เคยทำมา
เพราะไม่เคยทำงานวิชาการที่มีข้อมูลหนักแน่นจริงจังขนาดนี้
เสร็จออกมาเป็นเล่มเรียบร้อยComments