6/12/2011

「和」の行事えほん 1,「和」の行事えほん 2

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมของฤดูกาล และเทศกาลต่างของญี่ปุ่น
งานถูกถ่ายทอดผ่านสีนํ้า เต็มไปด้วยรายละเอียดมากมาย ดูเพลินจนไม่อยากวางเลย


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...