11/19/2008

ปิดเทอมกับโซฟี

ปก ภาพประกอบ I สำนักพิมพ์มติชน
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความซุกซนของเด็กๆ ช่วงปิดเทอม ซ่าๆ ซนๆ ตามประสาเด็กแบบ โซฟี

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...