ปิดเทอมกับโซฟี

ปก ภาพประกอบ I สำนักพิมพ์มติชน
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความซุกซนของเด็กๆ ช่วงปิดเทอม ซ่าๆ ซนๆ ตามประสาเด็กแบบ โซฟี

Comments