Picture Book : KING's Speech

“บันดาลแรงใจ”
พระราชดำรัสของในหลวง
มีโอกาสได้ทำหนังสือภาพเกี่ยวกับพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9
ร่วมกับศิลปินอีกหลายท่าน
ในหัวข้อ “ความเพียร”
Concept : ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ มีปัญญาที่เฉียบแหลม มีกำลังกายที่สมบูรณ์”

ขั้นตอนการทำงาน
1 ได้ Concept ก็เอามาตีความเป็นภาพ
2 Sketch ดินสอ แล้วลองลงสี เลือกสี เลือกเทคนิคให้เข้ากับงาน
3 Sketch ให้แน่นอนอีกที สำหรับงานตัด
4 วางแผนว่าจะใช้กี่แผ่น กี่ layer
5 ตัดกระดาษก่อน แล้วค่อยลงสี
6 ประกอบกันเป็นภาพ
7 ถ่ายภาพให้ลงตามขนาด เพราะเราส่งงานเป็น file ภาพ

Sketch ดินสอ เพื่อรวมความคิดออกมาให้เป็นรูปร่าง


จัดวางองค์ประกอบทั้งหมด เลือก ทดลองเทคนิค เลือกโทนสี เพราะสีก็มีความหมายSketch 2 ปรับให้แน่นอนขึ้น เพื่อจะทำจริง

Sketch เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ที่สุด หาจุดบกพร่อง ปรับแก้ในขั้นตอนนี้จนพอใจ
ตัดกระดาษให้เป็นรูปร่างตามต้องการก่อน แล้วลงสี

ค่อยๆ ลงสี

ลองมาประกอบกันดูซิ ใช้ได้ไหม


หาวิธีประกอบจนสำเร็จ ก็มาจัดแสง ถ่ายได้


ประกอบ จัดให้เข้าที่


ลองเอาเข้ากรอบดู ใช้ได้ แต่ยังไม่เสร็จนะ เดี๋ยวมาต่อ

Comments