ออกแบบปกหนังสือ Book Cover Design

งานออกแบบปกหนังสือประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง รู้จักหนังสือ รู้จักสิ่งที่ทำ
การเลือกใช้สี เลือกภาพ และตัวหนังสือ รวมถึงรสนิยมทางศิลปะของเรา ของนักเขียน บก. และ สนพ.
ความรู้ด้านการตลาด รู้จักองค์ประกอบ เพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวข้างในให้ชวนติดตาม 
เหมือนหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ที่ทำหน้าที่ให้ผู้อ่านอยากรู้จักของข้างใน
เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่เรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น

หน้าที่ของนักเขียน บก. สนพ. คือ รู้จักหน้าที่ เมื่อเลือกนักออกแบบแล้ว 
ปล่อยให้นักออกแบบได้ทำหน้าที่ เชื่อมั่น ไว้วางใจ  เรียนรู้และพัฒนางานอยู่เสมอ

หน้าที่ของนักออกแบบคือ รู้จักตัวเอง รู้จักลูกค้า รับฟัง ปรับเปลี่ยน นำเสนอแนวทางที่เป็นไปได้ 
โดยอยู่บนพื้นฐานความรู้ของการออกแบบ ไม่ดูถูกงาน มีจรรณยาบรรณในสายวิชาชีพ
และมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนางานอยู่เสมอ

งานออกแบบปกหนังสือ ไม่ใช่งานที่เอาภาพมาวาง เอาตัวหนังสือมาวางแล้วจบ

นักออกแบบที่ดี ควรแนะนำ นำเสนอความคิดเห็น แนวทางที่เป็นไปได้  ทำความเข้าใจกัน 
เพราะบางครั้งนักเขียน บก. มีความต้องการอยู่ในหัวที่จะใส่ทุกสิ่งบนปกมากมาย
นักออกแบบมีหน้าที่เอาความต้องการนั้น มาออกแบบ ทำอย่างไรให้สวย เข้าใจลูกค้า เข้าใจงาน
หาแนวทางที่เป็นไปได้ร่วมกัน 

สุดท้ายไม่ว่าจะออกแบบปกสวยงามอย่างไร งานเขียน หรือของข้างในต้องมีคุณค่า สวยงามไม่แพ้กัน

ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่ไว้วางใจ เชื่อใจ เสมอมา เพราะการทำงานด้วยความเชื่อใจกัน 
ทำให้งานราบรื่น และสวยงาม ได้ตรงตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย ขอบคุณค่ะ


ขอขอบคุณ web http://www.f0nt.com/ 
Free font ของ ผศ. อาวิน อินทรังษี 
ที่ใจดีผลิตตัวหนังสือสวยๆ มาให้เราใช้งานได้อย่างสวยงาม

Comments