อ. ศิลป พีระศรี

Corrado Feroci : อ. ศิลป พีระศรี 
ชิวิตสั้น ศิลปะยืนยาว : Ars longa, vita brevis
watercolour on paper 

Comments