Zoo Animals

by : Brian Wildsmith's
Star Bright Books
เล่มนี้เรียกว่า Board Book เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กเล็กจ้ะ ไม่ใช่นิทาน
แต่ละหน้าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิด อยู่อย่างไร เกิดที่ไหน กินอะไร ประมาณนี้
เราชอบงานของคุณ Brian Wildsmith อยู่แล้ว และคิดว่าเด็กๆน่าจะชอบเล่มนี้มากๆ คงจะดูซํ้าไปซํ้ามา
ในแต่ละหน้า สีพื้นจะแตกต่างกัน เพื่อแยกซ้ายขวา ให้เด็กเล็กได้รู้จักแยกแยะ
ถ้าสังเกตให้ดี สัตว์แต่ละชนิดจะมีการคลี่คลายอยู่บ้าง บางตัวก็ใกล้เคียงจริง บางตัวก็คลี่คลายไปแล้ว
แต่ก็ยังคงความรู้สึกสนุกสนานไว้ได้ในบุคลิก และท่าทางต่างๆของสัตว์แต่ละชนิด
ไม่ง่ายเลยที่จะวาดให้ได้มีความรู้สึกแบบนี้ น่ารักมากจ้ะ
สนใจผลงานนักประพันธ์หนังสือเด็กท่านนี้ เข้าไปดูได้ที่นี่ค่ะ
brianwildsmith

ดูสิงโตตัวนี้สิ เหมือนสิงโตซะที่ไหนล่ะ แต่ได้ความรู้สึกว่าเป็นสิงโตนะ


Comments