จิ้งจกหางด้วน

บรรณาธิการ : จินตนา ศรีธิหล้า
เรื่อง : ฤทัย จงสฤษดิ์
ภาพ : กฤษณะ กาญจนาภา
สนพ. : สวทช (NSTDA)

จิ้งจกหางด้วน (เล่ม 3) สารคดีภาพสำหรับเด็ก อยู่ในชุด ธรรมชาติรอบตัวฉัน
เป็นเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตจิ้งจก สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในบ้าน เกิดและเติบโตอย่างไร
ทำไมถึงอาศัยอยู่ในบ้านร่วมกันกับเรา เกิดอะไรขึ้นเมื่อหางขาด เขาจะเป็นอะไรไหม
อยากให้เด็กๆ ได้อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

เรื่องนี้ หาข้อมูลไม่ยาก ถ่ายเอาจากในบ้านของคนวาดเอง ฉากก็เป็นบ้านของคนวาดอีก
แต่เอามาปรับ จัดองค์ประกอบใหม่ให้เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็ก เรื่องนี้วาดไม่ยาก
แค่เอาจิ้งจกจริง มาคลี่คลาย ออกแบบให้เด็กเข้าถึงง่าย น่ารัก ไม่จริงจนเกินไป แต่ยึดข้อมูลจริง
เช่น มีนิ้วกี่นิ้ว สีผิว ลักษณะการกิน อยู่อาศัย เพราะเป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็ก
ข้อมูลภาพทั้งหมดจึงต้องอิงจากของจริงให้มากที่สุด

คนทำหวังว่า เด็กๆ จะไม่รังเกียจ หรือรังแกจิ้งจกตัวน้อยที่อยู่ในบ้าน อยากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ขอบคุณที่ติดตาม
ขอให้มีความสุขค่ะ
สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่นี่ค่ะ จิ้งจกหางด้วน
ดูเล่ม 1 ได้ที่นี่ค่ะ ปูลมร่าเริง
เล่ม 2 ข้าวหอมมะลิ


การออกแบบปกหน้าปกหลัง คนทำจะพยายามคุมโทนสีให้ไปด้วยกันได้ทั้งเล่ม
ไม่สะเปะสะปะ เพราะเรื่องอยู่ในสถานที่เดียวกัน มีความต่อเนื่องของสถานการณ์ที่เล่า
เป็นการสื่อสารด้วยภาพให้เด็กเข้าใจง่าย ไม่กระโดดไปมา


 ใครทำอะไรตรงไหนบ้าง

Comments