King Bhumibol Adulyadej Of Thailand

‘ในหลวงของเรา’
สีนํ้าบนการะดาษ Arches 300GSM แบบกึ่งหยาบ และ 180 GSM แบบเรียบ
กระดาษแบบหยาบเลือกใช้พู่กันแบบอุ้มนํ้าจะทำให้สีไปกับกระดาษได้ดี
กระดาษเรียบเลือกใช้พู่กันแบบไม่อุ้มนํ้ามาก สีจะสดอยู่ไม่ไหลเป็นขอบจืดจาง
รู้จักกระดาษ รู้จักพู่กัน นอกจากวาดได้แล้ว ถ้าใส่การออกแบบและความรู้สึกไปในภาพด้วย
การวาดก็จะสนุกยิ่งขึ้น
Comments