Happy New Year 2015

 Happy New Year 2015
สวัสดีปีใหม่ 2558

เริ่มต้นปีด้วยความโชคดีทีเดียว อยู่ดีๆ ก็มีแมวมาส่งถึงบ้าน
มาอยู่ด้วยกัน เจ้าโรนินน้อย ฉายา โทบิคาเงะ (เจ้าเงาบิน)
มาวันที่ 27 พ.ย. 2557 เหมือนเจ้าจะนำพาความโชคดีมาด้วย
จากงานเยอะอยู่แล้วก็ยิ่งเยอะ อะไรก็ดูจะสดใสยิ่งขึ้นไปอีก

การได้ช่วยอีกหนึ่งชีวิตที่ไม่ต้องไปเร่ร่อน ไม่มีอะไรจะกิน และอาจตายไปอย่างทรมาน
มาแบ่งกันให้แบ่งกันรับ มาสร้างเรื่องราวต่างๆ ด้วยกัน (แขนลายเหมือนคนโรคจิตที่กรีดแขนตัวเอง)
เป็นเรื่องที่ดีนะ

มีความสุข สนุกสนาน ทำงานที่รัก อยู่ที่อากาศปลอดโปร่ง มีคนที่รัก
และยิ่งได้รักใคร (หรือแมว)เพิ่มอีกสักคน (หรือสักตัว) ก็เป็นเรื่องที่ดีทีเดียว

สวัสดีปีใหม่จ้ะ

Comments