Children's Picturebooks

The art of visual storytelling
by: Martin Salisbury, Morag Styles

หนังสือเล่มนี้พูดถึงหนังสือภาพสำหรับเด็กตั้งแต่ยุคก่อนจนถึงปัจจุบัน เป็นการวิเคราะห์หนังสือภาพว่ามีแบบใดบ้างออกมาเป็นทฤษฎี
ทฤษฎีต่างๆในหนังสือเล่มนี้ ถูกนำมาจับและวิเคราะห์ให้เราได้รู้ถึงกระบวนการทางความคิดของนักประพันธ์เหล่านั้น มีประโยชน์สำหรับคนที่สนใจหนังสือภาพสำหรับเด็กจ้ะ เราสามารถนำทฤษฎีต่างๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับธรรมชาติของบ้านเรา เพราะถึงแม้ว่าเด็กทั่วโลกจะพูดภาษาเดียวกัน
แต่นักอ่านตัวน้อยต่างก็มีธรรมชาติ สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
เราไม่ลืมว่าหนังสือภาพสำหรับเด็กก็คือหนังสือที่ทำเพื่อให้เด็กสนุกและมีความสุข


 
จากประสบการณ์อันน้อยนิดของตัวเอง คิดเอาว่าผู้ประพันธ์หนังสือภาพต่างก็สร้างสรรค์ขึ้นมาจากประสบการณ์ของตนเอง
ไม่ได้เอาทฤษฎีมาตั้งแล้วสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นไปตามทฤษฎีเหล่านั้น แต่น่าจะเกิดจากการมุ่งสร้างสรรค์เพื่อเด็กเป็นสำคัญ
ประกอบกับประสบการณ์ความรู้ของนักประพันธ์แต่ละท่าน งานจึงออกมาตรงกับทฤษฎีต่างๆ ที่นักวิจารณ์และนักวิชาการได้วิเคราะห์ไว้
หรือถ้าแตกต่าง ก็จะเกิดสิ่งใหม่ที่แตกยอดออกไป

ขอให้มีความสุขจ้ะ
Comments