Mr. Gumpy's Outing

คุณกัมปี้ไปเที่ยว
ผู้ประพันธ์ : จอห์น เบอร์นิงแฮม (John Burningham)
ผู้แปล : งามพรรณ เวชชาชีวะ
สำนักพิมพ์ SCG Foundation

เมื่อคุณกัมปี้ไปเที่ยว เด็กๆทั้งหลายอยากไปเที่ยวด้วย แต่เมื่อเด็กๆต้องมาอยู่ในเรือลำเดียวกัน ความซุกซนวุ่นวายก็เกิดขึ้น
คุณกัมปี้รู้ธรรมชาติของเด็ก และปล่อยให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติของตัวเองผ่านความวุ่นวายนั้น
เด็กๆสนุก ในขณะที่ผู้ใหญ่อย่างคุณกัมปี้ ก็เรียนรู้ไปพร้อมกันที่จะจัดการกับเด็กๆอย่างไร
ภาพ บรรยากาศ สีสัน ความสนุกสนาน อยู่ในลายเส้นที่สานไปมา หน้าซ้ายเป็นลายเส้นขาวดำ  บอกเรื่องราวให้เห็นว่ากำลังทำอะไร ที่ไหน
หน้าขวา เป็นตัวละคร ที่เด็กๆ สามารถแทนตัวเองเข้าไปได้ ภาพใหญ่ สดใสเต็มตา บอกบุคลิกของเด็กๆได้ชัดเจน ให้ได้เลือกที่จะเป็น

 หนังสือนิทานภาพเล่มนี้ ไม่เพียงแค่สนุก ยังมีอะไรให้ได้ค้นหาอีกมากมายผ่านภาพและเรื่องราวที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
เพื่อให้เข้าถึงเด็กได้ง่าย ตรงและชัดเจน

ขออนุญาตยกคำนิยมด้านหลังหนังสือเล่มนี้มาให้ได้อ่านกัน
โดยคุณ ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ ผู้อำนวยการสมาคมไทสร้างสรรค์

“จอห์น เบอร์นิงแฮม เล่าเรื่องจากมุมมองที่ผู้ใหญ่จำนวนมากอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนัก 
แต่เป็นวิธีที่เด็กๆทุกคนอยากฟังและเข้าใจได้อย่างหมดจด เขาเล่าเรื่องลบให้เป็นบวกได้อย่างงดงามจนไม่คาดคิดว่าจะมีใครทำอย่างนี้ได้ ประสบการณ์ที่เด็กๆได้รับจากหนังสือเล่มนี้เป็นประเด็นบวก
ที่ทั้งตรงและแรง จนสามารถฝังนิ่งอยู่ในความนึกคิดและจิตใจของพวกเขาตลอดไป”Comments

aim.mo said…
เพิ่งซื้อเล่มนี้มา

อ่านแล้วทำให้ยิ่งอยากได้หนังสือเล่มอื่นๆที่มูลนิธินี้เลือกมาพิมพ์ให้ครบทุกเล่มเลย :)