Mad at Mommy

By : KOMAKO SAKAI 
หลังจากอ่านจบรอบแรก ช่างเป็นนิทานที่ถ่ายทอดความรู้สึกของเด็กได้อย่างน่ารัก
พออ่านรอบสอง และอ่านซํ้าอีกหลายรอบ หนังสือนิทานเล่มนี้ มีการใช้สัญลักษณ์หลายอย่าง เช่น สีดำ สีฟ้าและแสงเงา 
ที่ผู้อ่านจะสัมผัสได้ถึงความเศร้า เหงา เหนื่อย หรือการเรียกร้องความสนใจของเด็ก ในมุมของผู้ใหญ่ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กนั้น ไม่เล็กเลย 
ทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเด็กไปหมด ทุกถ้อยคำ ถูกถ่ายทอดผ่านกระต่ายน้อย ทำให้เราเข้าใจเด็ก และเข้าใจแม่ 
ขณะที่อ่านเราจะอยู่ข้างเด็ก (เราจะเป็นกระต่ายน้อยตัวนั้น เด็กก็เหมือนกัน) แต่ดูเหมือนหนังสือจะคุยกับแม่มากกว่า
เหมือนอยากจะบอกคุณแม่แทนเด็กๆว่า “ทำไมหนูทำไม่ได้ ทีแม่ยังทำได้เลย”
อ่านจบแล้ว ยังได้รู้ถึงความเหงาของคุณแม่ญี่ปุ่นที่ดูเหมือนว่า จะเป็นคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพัง 

หนังสือนิทานภาพเล่มนี้ ใช้มุมมองเรียบง่าย มีคำน้อยแต่ตรงและชัดเจน เข้าใจง่าย ใช้สีเพียงไม่กี่สี 
แต่กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายจริงๆ
 

Comments