「和」の行事えほん 1,「和」の行事えほん 2

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมของฤดูกาล และเทศกาลต่างของญี่ปุ่น
งานถูกถ่ายทอดผ่านสีนํ้า เต็มไปด้วยรายละเอียดมากมาย ดูเพลินจนไม่อยากวางเลย


Comments