It's a Book : Lane Smith

หนังสือนิทานภาพเล่มนี้ โทนสีสวย เนื้อเรื่องไม่มีอะไรมาก เพียงแค่จะบอกว่า หนังสือ ก็คือหนังสือ
อย่าคาดหวังว่า หนังสือจะมีอะไร หนังสือมีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เหมือนกับชีวิต
ทำชีวิตให้เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เหมือนหนังสือภาพเล่มนี้นะคะComments