3/26/2011

the Great Paper Caperthe Great Paper Caper
OLIVER JEFFERS
หนังสือนิทานภาพ น่ารักมาก  องค์ประกอบชัดเจน สะอาด โทนสีสวย ดูง่าย เข้าใจง่าย
เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการตัดต้นไม้ของหมีตัวหนึ่ง ที่มีเหตุผลส่วนตัว 
และเราจะจัดการอย่างไรกับคนประเภทหมีนี้ดี  ชอบจ้ะ

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...