หนังล้อมผ้า


ออกแบบปก และภาพประกอบหนังสือ
สำนักพิมพ์ I มติชน
เรื่อง I หนังล้อมผ้า
ผู้แต่ง I ไชยา วรรณศรี

Comments