มากินข้าวด้วยกันนะ


“Let All Eat Together”
เราทำภาพและเรื่องเองทั้งหมด
บรรณาธิการเล่ม คือ พี่แต้ว ระพีพรรณ พัฒนาเวช
สำนักพิมพ์ แพรวเพื่อนเด็ก, อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชนเล่มนี้เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กวัย 0-3 ขวบ ที่อยากให้เด็กๆ สนุกกับการกินข้าวอยู่ในชุด “หนูอยากรู้” ลองชวนเด็กๆ มากินข้าวด้วยกันนะเล่มนี้เป็นเรื่องแรกๆ ที่ทำ ประสบการณ์ยังน้อยนัก ภาพที่ออกมาจึงเป็นอย่างที่เห็นจ้ะ

“Let All Eat Together”
ISBN : 974-247-047-2
Copyright by Amarin Printing and Publishing Public Co., Ltd.
Thailand@2003

Comments